صفحه اصلی > تماس با ما
.: تماس با ما

آدرس دبیرخانه :  مشهد– میدان شریعتی– بیمارستان امام رضا (ع) – ساختمان اطفال

تلفن : 38595022-051

فکس : 38595022-051

صندوق پستی / کد پستی : 9137913316

پست الکترونیک : info@phcai.mums.ac.ir