صفحه اصلی > معرفی کنگره
.: معرفی کنگره

مفتخر است که اولین کنگره بین المللی استراتژیهای پیشگیری برای عفونتهای مرتبط با مراقبت از بیمار را در سال1394 در شهر مقدس مشهد برگزار نمايد.اين کنگره که با همت اساتید بزرگوار گروه اطفال ، عفونی ،جراحی و ....برگزار مي گردد و هدف از اجراي اين کنگره آشنايي با جديدترين دستاوردهاي دانشمندان اين مرز و بوم در راه پيشرفت دانش پزشکي کشور عزيزمان ايران مي باشد .

بديهي است که حضور استادان، پژوهشگران و دانشجويان در اين کنگره مايه مباهات و سرفرازي برگزار کنندگان خواهد بود.