صفحه اصلی > کارگاههای آموزشی
.: کارگاههای آموزشی

نکات قابل توجه :
1. جهت ثبت نام به کنترل پنل اعضا مراجعه و از قسمت کارگاههای آموزشی ثبت نام نمایید.
2. شرکت کنندگان در صورت تمایل به کسب امتیاز بازآموزی بایستی در سایت بازآموزی هم ثبت نام کنند.
3. لطفاً هزینه ثبت نام به حساب درآمدهای معاونت پژوهشی به شماره 2138141656009 بانک رفاه با شناسه 123456789242 واریز شود و سپس فیش واریزی خود را اسکن کرده و در قالب فایل jpg یا gif یا png ذخیره کنید سپس فیش اسکن شده را در قسمت ارسال فیش سایت ارسال نمایید و در صورت عدم دسترسی به اسکنر مشخصات فیش واریزی را در قسمت توضیحات ارسال فیش سایت بنویسید . (به منظور ثبت فیش واریزی در سیستم ابتدا ثبت نام کنید پس از ثبت نام در کارگاه مورد نظر امکان ارسال فیش برای شما فراهم می شود.)
کارگاه بررسی یک همه گیری در بیمارستان (Outbreak investigation)
تاریخ برگزاری: 26 فروردین 94- ساعت 3 تا 6 عصر
اساتید: پروفسورستو- دکترعسکریان- دکتر نادری- دکترپولادفر
خلاصه ای از جزئیات: کارگاه با ارائه یک مثال از همه گیری در بیمارستان شروع می شود و چگونگی برخورد با آن گام به گام بحث می شود.
هزینه ثبت نام: 50 هزار تومان
ظرفیت: 30 نفر
کارگاه جراحی ایمن(Safe surgery)
تاریخ برگزاری: 24 فروردین 94- ساعت 3 تا 6 عصر
اساتید:پروفسور سولومکین- دکتر مطیع- دکتر جنگجو- دکتر امیدی کاشانی- دکتر علی اکبریان-دکتر امینی- دکتر طاووسی- دکتر حسنی- دکتر هودتکانی
خلاصه ای از جزئیات:کارگاه با نمایش فیلم اقدامات قبل، حین و بعد از عمل آغاز می شود و سخنرانان راجع به موارد صحیح و نادرست در فیلم به بحث می پردازند.
هزینه ثبت نام: 100 هزار تومان
ظرفیت: 30 نفر
کارگاه نصب ایمن کاتتر (Safe catheter insertion)
تاریخ برگزاری: 26 فروردین 94- ساعت 3 تا 6 عصر
اساتید:دکتر زینک- دکتر راوری- دکتر کاظم زاده
خلاصه ای از جزئیات:کارگاه با نمایش فیلم کاتترگذاری ایمن آغاز می شود . نحوه صحیح کارگزاری کاتترها و نحوه صحیح نگهداری آنها به طور عملی آموزش داده می شود.
هزینه ثبت نام: 70 هزار تومان
ظرفیت: 30 نفر