صفحه اصلی > اولین جشنواره نقاشی کودکان دست های پاک نجات بخش زندگی
.: اولین جشنواره نقاشی کودکان دست های پاک نجات بخش زندگی

برگزاری جشن نقاشی های برگزیده

مکان : کوهسنگی - فرهنگسرای کودک و آینده

زمان : 94/2/8 - 16 الی 19