صفحه اصلی > اسکان در مهمانسرا دانشگاه علوم پزشکی مشهد
.: اسکان در مهمانسرا دانشگاه علوم پزشکی مشهد

به منظور رفاه حال پژوهشگران و شرکت کنندگان کنگره تعداد محدودی اتاق در مهمانسرای دانشگاه واقع در مرکز شهر میدان شریعتی ،در نظر گرفته شده است که هزینه آن به شرح ذیل می باشد :
اتاق دو تخته به همراه صبحانه هر شب 800000 ریال
مدت قرارداد :
از تاریخ 24/1/94 لغایت 28/1/94 جمعا به مدت 4 شب
اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام کنند و وجه را به شماره حساب 2138141656009 با شناسه 123456789242 بانک رفاه شعبه بیمارستان قائم مربوط به معاونت پژوهشی دانشگاه واریز نمایند و فیش واریزی را به دبیرخانه کنگره به شماره 38595022-051 فاکس نمایند .
جهت ثبت نام به قسمت خدمات در کنترل پنل کاربران مراجعه نمایید.