صفحه اصلی > نحوه همکاری شرکت ها در کنگره
.: نحوه همکاری شرکت ها در کنگره

 
از شرکتهایی که در زمینه تهیه و توزیع وسایل و تجهیزات پزشکی و داروئی فعالیت دارند دعوت می شود به عنوان "حامی" (Sponsor) با این کنگره بین المللی همکاری نمایند. چهارچوب این همکاری مطابق جدول زیر می باشد. در صورت تمایل جهت کسب اطلاعات بیشتر و عقد قرارداد با دبیرخانه کنگره در ساعات 12-9 هر روز تماس حاصل فرمایید . تعداد محدودی حامی غیر مرتبط با پزشکی بصورت انحصاری در حیطه صنعت ساختمان- صنایع دستی و سوغات خراسان- جاذبه های توریستی پذیرفته می شوند. شرکت های متقاضی می توانند مستقیما با دبیرخانه کنگره تماس بگیرند.